tilbee.jpg

Çocuklar için Hapsedilmeye
Alternatif Çözümler

Çocuk İhmali ve İstismarında, Aile-Öğretmen Farkındalık Arttırma Projesi

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen çocuk ihmali ve istismarında aile-öğretmen farkındalık arttırma projemiz kapsamında; ihmal ve istismara dikkat çekip farkındalık oluşturarak, koruma alanı çalışmalarının sadece koruma alanındaki aktörler tarafından değil, ebeveyn ve öğretmenlerin doğrudan sürecin bir parçası haline gelmesiyle, ihmal ve istismara karşı mücadelede etkin rol oynamaları amaçlanmaktadır. Bu kapsamda oluşturulacak öğretmenleri bilgilendirici bir raporun hazırlanıp dağıtılmasıyla 1000 öğretmene ulaştırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, çeşitli sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve yardım kuruluşlarıyla işbirlikleri planlanmıştır.